Vaše znalosti mohou pomoci!


Odeslat zprávu
Přihlášení

Proč bych měl podat zprávu?

Jako rodinný podnik s bohatou tradicí je pro společnost PÖTTINGER obzvláště důležitý jasný závazek k odpovědnému řízení společnosti. Vedle podnikavosti a kvality je integrita základní hodnotou společnosti a základem naší firemní kultury. Dodržování předpisů, tj. dodržování zákonných ustanovení, dobrovolných závazků a interních podnikových směrnic, je základním prvkem integrity. Porušení zákona nebo nerespektování etického kodexu nebudeme tolerovat.

V rámci implementace směrnice EU o whistleblowingu (směrnice (EU) 2019/1937) a národního transpozičního zákona v České republice mají zaměstnanci naší české dceřiné společnosti a externí strany přístup k vlastnímu kanálu pro whistleblowing naší české dceřiné společnosti, který spravují Jindra Susolová a Jörg Lechner. Informace o skutečných nebo domnělých porušeních či jiných stížnostech a nežádoucích událostech týkajících se oblastí pokrytých zákonem lze podávat důvěrně a případně anonymně. Máte možnost podat informace písemně, ústně nebo osobně. Pokud si přejete hovořit osobně, sdělte nám to prosím písemně nebo ústně prostřednictvím této ohlašovny.

Děkujeme za Vaši podporu!

Jak funguje oznámení a jak nastavit poštovní schránku?

Pod položkou nabídky 'Podat hlášení' můžete vstoupit do našeho systému pro oznamovatele. Tam obdržíte další pokyny, jak podat správné hlášení. Po podání hlášení obdržíte přístupové údaje k vlastní poštovní schránce, abyste s námi mohli zůstat v kontaktu. Přístup do poštovní schránky získáte prostřednictvím položky nabídky PŘIHLÁSIT SE. Přístup do této schránky máte pouze vy a my. Tím je zaručeno, že s vašimi údaji a poznámkami bude zacházeno přísně důvěrně. Zacházejte prosím s přihlašovacími údaji důvěrně.

A. PÖTTINGER, spol. s.r.o.

Číčenická 1284/II, 38901 Vodňany
+420 383 337 202
info@poettinger.cz